Zkratky předmětů

05.09.2016 11:55

M - matematika

ČJ - český jazyk 

ČT - čtení

PRV - prvouka

AJ - anglický jazyk

VV - výtvarná výchova

HV - hudební výchova

PČ - pracovní činnosti

TV - tělesná výchova

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět