Výuka plavání - informace

02.01.2018 16:17

VÝUKA PLAVÁNÍ – INFORMACE

Od 2. pololetí šk. r. 2017/2018 probíhá (místo běžné tělesné výchovy) výuka plavání. Výuka se koná na plaveckém bazénu při ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Pro třídu 2.B jsou lekce stanoveny na středy od 7.15 do 8.00 hod.

První lekce proběhne ve středu 7. 2. 2018.

Sraz před školou vždy ve středu v 6.40 hod. – odchod od školy v 6.45 hod.

S sebou: plavky, ručník, mýdlo, koupací čepice, igelitová taška na boty, děvčata hřeben nebo kartáč na vlasy, pití v plastu, (malá svačinka)

(Po rozdělení do plaveckých skupin obdrží děti barevně rozlišené koupací čepice, na úvodní lekce je však nutno mít vlastní.)

Před zahájením výuky nutno dodat:

1.      Lékařský posudek - originál

2.      Souhlas se saunováním v unfrasauně

Odevzdejte nejpozději do 19. 1. 2018. Děkuji.

Bez těchto posudků nemůže dítě plaveckou výuku zahájit!

Lékařský posudek o způsobilosti žáka k plavecké výuce vydává ošetřující lékař dítěte na vlastním formuláři. Platnost posudku by měla být minimálně 1 rok (celá doba plavecké výuky).

Formulář Souhlas se saunováním děti obdržely ve škole.

Plavecké výuky se mohou zúčastnit pouze zdraví žáci – nesmějí se účastnit žáci postižení horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními nemocemi – vyrážkami, koutky, opary, bradavicemi, osoby zahmyzené a žáci, jejichž některý člen rodiny je postižen infekční nemocí.

Z důvodu zvýšené možnosti ohrožení zdraví nesmí mít žáci při výuce náramky, náušnice (mimo ty s pojistkou), náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky apod.

Žáci, kteří jsou přítomni, ale lekce se aktivně nezúčastňují (ze zdravot. důvodů), musí být vhodně převlečeni (sportovní oblečení – nejlépe tričko, kraťasy).

Žáci nesmí mít na kůži dětská tetování či jiné obtisky.

Věci na plavání uložte dětem zvlášť do batůžku, aktovky si budou žáci nechávat v šatně školy.

Na cestu na plavání a zpět vybavte prosím děti teplým oblečením, v zimě nutno mít čepici, rukavice atd.

Po návratu z plavání zpět do školy děti svačí ve třídě. Poté následuje běžná výuka dle rozvrhu hodin.

Před zahájením plavecké výuky jsou žáci pedagogickým doprovodem i lektory plavání důsledně poučeni o bezpečnosti.

—————

Zpět