Úterý 4.9.

04.09.2012 11:42

Prosím o vyplnění formulářů: „Údaje do školní matriky“ a „Potvrzení zákonných zástupců“ a dále o vyplnění údajů v „žákovském notýsku“. Notýsek prosím dětem obalte.

Na středu 5.9. si děti donesou pouzdro s pastelkami, přezůvky, svačinu, pití.

Vyučování potrvá 3 vyučovací hodiny – do 10:45.

—————

Zpět