Potřeby do jednotlivých předmětů

05.09.2017 12:29

ČJ - učebnice Český jazyk, sešity Český jazyk 1, 2, Diktáty, Písanka

ČT - učebnice Čítanka, sešit Čtení, Písanka

M - pracovní sešit Matematika 5, sešity Matematika 1, 2, Desetiminutovky, (sešit Geometrie pouze po předchozím nahlášení)

PRV - učebnice Já a můj svět, pracovní sešit Já a můj svět

HV - učebnice Hudební výchova, notový sešit

VV - vybavený kufřík uložen ve škole

PČ - vybavený kufřík uložen ve škole

TV - cvičební úbor uložen ve škole


Každý den si děti budou nosit cvičný sešit, slovníček, žákovskou knížku.

—————

Zpět